Tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống Covid-19

.

ĐNO –  Chiều 3-4, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, UBND thành phố vừa có công văn về tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống Covid-19.

Công tác vận chuyển, xử lý chất thải rắn tại các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố phải bảo đảm kịp thời hàng ngày và khi cần đến. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Công tác vận chuyển, xử lý chất thải rắn tại các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố phải bảo đảm kịp thời hằng ngày. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan chỉ đạo công tác vận chuyển, xử lý chất thải rắn tại các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố, bảo đảm kịp thời hằng ngày và khi cần đến; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung thuộc thẩm quyền quản lý trong việc quản lý, xử lý chất thải.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan chỉ đạo và bố trí kinh phí cho các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly tập trung thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm việc phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải, đặc biệt là xử lý chất thải lây nhiễm, nước thải, bảo đảm không phát tán mầm bệnh ra môi trường.

Cạnh đó, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng và thải bỏ khẩu trang đúng quy định, không sử dụng lại đối với khẩu trang sử dụng 1 lần.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.