Đà Nẵng cần hỗ trợ cơ chế, chính sách để đầu tư nhà máy xử lý rác

.

ĐNO - Ngày 23-7, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường thành phố tổ chức hội thảo về nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy doanh nghiệp và hộ gia đình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

TS. Đặng Quang Vinh, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường đề nghị Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Ảnh: HOÀNG HIỆP
TS. Đặng Quang Vinh (đứng), Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường đề nghị Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Tại hội thảo, GS.TS. Trần Hiếu Nhuệ, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam thông tin, Hội được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy doanh nghiệp và hộ gia đình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Trên cơ sở nghiên cứu, tham vấn ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý, Hội sẽ đề xuất một số giải pháp thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp và hộ gia đình trong thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt ...; tham mưu các đề xuất nhằm cụ thể hóa các quy định pháp luật để khuyến khích, thúc đẩy đa dạng hóa thành phần kinh tế và hộ gia đình đồng thuận hỗ trợ, phối hợp với tổ chức, doanh nghiệp tham gia thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt...

TS. Đặng Quang Vinh, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) cho biết, hiện nay, tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn, thành phố đang quy hoạch để kêu gọi đầu tư các dự án xử lý chất thải nguy hại, tái chế rác thải xây dựng... và 2 nhà máy xử lý rác sinh hoạt.

“Thành phố đang rất khó khăn trong việc kêu gọi đầu tư Nhà máy xử lý rác có công suất 1.000 tấn/ngày vì thủ tục phức tạp và khó khăn. Chúng tôi đề nghị Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách để hỗ trợ thành phố nói riêng và các địa phương trong nước nói chung trong việc đầu tư nhà máy xử lý rác và hoàn chỉnh hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn hiệu quả”, TS. Đặng Quang Vinh đề nghị.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga thông tin, nhóm nghiên cứu của Đại học Đà Nẵng đang nghiên cứu phát triển công nghệ ứng dụng syngas trên động cơ kéo máy phát điện và khi ứng dụng vào thực tế sẽ là giải pháp tham gia xử lý rác thải. 

TS. Quách Thị Xuân, điều phối viên của Tổ chức Liên minh Không rác tại Việt Nam đề nghị thành phố Đà Nẵng cần thúc đẩy phát triển mạnh kinh tế tuần hoàn để tăng tái sử dụng, tái chế và giảm thiểu sử dụng tài nguyên...; hỗ trợ các dự án khởi nghiệp tuần hoàn rác hữu cơ...

 HOÀNG HIỆP-ĐẶNG TRANG

;
;
.
.
.
.
.