Kinh tế

Đề nghị tăng giá điện thêm 50%

09:25, 12/08/2010 (GMT+7)

Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA) vừa kiến nghị tới Thủ tướng Chính phủ cần tăng giá điện từ 5 cent/kWh hiện hành lên mức 8 cent/kWh và xóa bỏ giá điện bậc thang. Theo bản kiến nghị này, VEA đề xuất hai loại giá điện. Thứ nhất là, giá điện có hỗ trợ của Nhà nước (50 kWh đầu tiên).

Nhà nước thiết lập một mức giá bán hợp lý (thấp hơn giá thị trường để bán cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, cán bộ hưu trí, cán bộ, công nhân viên hưởng lương không có thu nhập khác và học sinh, sinh viên...; thứ hai là giá điện theo thị trường. Các hộ sử dụng điện có mức sống trung bình trở lên áp dụng giá bán điện theo thị trường (mức giá 7-8 cent/kWh).

Song hành với cơ chế giá điện này, Hiệp hội Năng lượng cho rằng, cần thành lập một tổng công ty quản lý giá điện cho hộ nghèo và giá điện phục vụ công ích xã hội và trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). VEA cho rằng, sau một thời gian áp dụng trong thực tiễn, bảng giá điện bậc thang đã bộc lộ những bất cập, bởi 50kWh đầu tiên không chỉ người nghèo, các hộ chính sách được hưởng mà cả người có thu nhập cao, kể cả người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam cũng hưởng lợi từ cơ chế giá này, gây lãng phí trong sử dụng điện. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đặt ra, kể từ năm 2011, Chính phủ cần phải tăng giá điện ở mức 8 cent/kWh, mặc dù mức giá này vẫn thấp hơn giá điện trong khu vực.
 
(Theo Vietnamnet)

.