.

Xây dựng luồng tàu vào Âu thuyền Thọ Quang

.

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đầu tư dự án, bao gồm cả việc lựa chọn nhà đầu tư để triển khai dự án xây dựng luồng tàu vào Âu thuyền Thọ Quang theo hình thức công tư (PPP).

Mục tiêu đầu tư xây dựng tuyến luồng vào khu bến cảng Thọ Quang nhằm phục vụ nhu cầu khai thác của khu bến cảng Thọ Quang và nhà máy đóng tàu ở khu vực. Luồng tuyến lưu thông này có chiều dài 2,83km, tính từ vũng quay tàu cảng Tiên Sa đến thủy diện Nhà máy Đóng tàu Sông Thu X50, thuộc phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. Dự án nhằm tạo điều kiện giao thông thủy bảo đảm cho việc tiếp nhận tàu trọng tải 10.000DWT hành thủy và nâng cao năng lực chung cho toàn bộ tuyến luồng về công tác dân sự, quân sự tại khu vực này.

TRIỆU TÙNG
 

;
.
.
.
.
.