Triển khai các gói thầu thu gom nước thải trị giá 679 tỷ đồng

.

Ngày 24-12, ông Lương Thạch Vỹ, Giám đốc Ban quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên cho biết các đơn vị nhà thầu đã tập kết phương tiện và vật liệu để chuẩn bị khởi công 2 gói thầu xây lắp tuyến ống thoát nước thải mạng cấp 3, đấu nối hộ gia đình khu vực Mỹ Khê và Mỹ An vào cuối tháng 12-2018.

Dự án thực hiện trên phạm vi khu vực có tổng diện tích 363ha ở các phường An Hải Bắc, An Hải Đông, Phước Mỹ (quận Sơn Trà) và phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn). Hai gói thầu nói trên có giá trị 215,6 tỷ đồng gồm các hạng mục xây dựng các tuyến ống cấp 3 với tổng chiều dài 49,8km bằng ống uPVC D160, 2.256 hố ga có khẩu độ từ 600-1000m, 52 giếng tách dòng (CSO), cải tạo 12km mương thoát nước thải; xây dựng 130 hố đấu nối để thu nước thải ra tuyến ống mạng cấp 3 và xây mới 6.795 hố đấu nối từ ống thoát nước thải hộ gia đình ra đến tuyến ống mạng cấp 3 và cải tạo đấu nối thoát nước thải cho 255 hộ gia đình.

Bên cạnh 2 gói thầu nói trên, Ban quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên cũng đang hoàn tất các thủ tục để khởi công gói thầu xây dựng tuyến ống thu gom nước thải, tuyến ống truyền tải mạng cấp 1, 2 và trạm bơm nước thải khu vực Mỹ An - Mỹ Khê (thu gom nước thải đấu nối từ tuyến ống mạng cấp 3 về trạm bơm và chuyển tải về trạm xử lý nước thải) vào đầu năm 2019.

Gói thầu này có giá trị 463,4 tỷ đồng, gồm các hạng mục xây dựng các tuyến ống tự chảy cấp 1, cấp 2 với tổng chiều dài 26,1km với đường kính ống từ 200-900mm bằng ống uPVC và HDPE, 935 hố ga có kích thước từ 1-1,5m; xây dựng các tuyến ống áp lực chuyển tải nước thải với tổng chiều dài 5,3km với đường kính ống từ 400 – 650mm; xây dựng và lắp đặt 4 trạm bơm nước thải với công suất từ 718- 1.789m3/giờ.

HOÀNG HIỆP
 

;
;
.
.
.
.
.