Các căn hộ chung cư, nhà ở xã hội tại Đà Nẵng đã bán hết

.

ĐNO - Sở Xây dựng cho biết, hiện nay các căn hộ chung cư, nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đều đã bán hết. 

Hiện nay thành phố không thực hiện bán nhà ở xã hội. Ảnh TRIỆU TÙNG
Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đã bán hết căn hộ chung cư, nhà ở xã hội; khi có dự án mới sẽ thông báo công khai để người dân biết. Ảnh TRIỆU TÙNG

Trả lời kiến nghị của công dân liên quan đến việc mua căn hộ chung cư, nhà ở xã hội, ngày 13-3, Sở Xây dựng cho biết, hiện nay các căn hộ chung cư, nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố đều đã bán hết. Khi dự án đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai, sở sẽ thông báo công khai để người dân biết. 

Giải đáp về đối tượng, trình tự thủ tục và việc mua bán, chuyển nhượng căn hộ chung cư nhà ở xã hội,  Sở Xây dựng hướng dẫn: Về đối tượng, điều kiện được mua nhà ở xã hội: Theo Điều 49, Điều 51 Luật Nhà ở năm 2014; Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 12-11-2018 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Trình tự, thủ tục mua bán nhà ở xã hội; nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua nhà ở xã hội và hợp đồng mua bán nhà ở xã hội: Thực hiện theo Điều 20, Điều 22, Điều 23, Điều 24 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ và Điều 10, Điều 11 Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30-6-2016 của Bộ Xây dựng.

Quy định về việc mua bán, chuyển nhượng căn hộ chung cư quy định tại Điều 19, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội là: Người mua, thuê mua nhà ở xã hội không được phép thế chấp (trừ trường hợp thế chấp với ngân hàng để vay tiền mua, thuê mua chính căn hộ đó) và không được chuyển nhượng nhà ở dưới mọi hình thức trong thời gian tối thiểu là 5 năm, kể từ thời điểm trả hết tiền mua, thuê mua nhà ở theo hợp đồng đã ký với bên bán, bên cho thuê mua; chỉ được phép bán lại, thế chấp hoặc cho thuê sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Kể từ thời điểm người mua, thuê mua nhà ở xã hội được phép bán nhà ở xã hội cho các đối tượng có nhu cầu thì ngoài các khoản phải nộp khi thực hiện bán nhà ở theo quy định của pháp luật, bên bán căn hộ nhà chung cư phải nộp cho Nhà nước 50% giá trị tiền sử dụng đất được phân bổ cho căn hộ đó; trường hợp bán nhà ở xã hội thấp tầng liền kề phải nộp 100% tiền sử dụng đất, tính theo giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm bán nhà ở.

Trong thời hạn chưa đủ 5 năm, kể từ thời điểm trả hết tiền mua, thuê mua nhà ở xã hội, nếu bên mua hoặc thuê mua có nhu cầu bán lại nhà ở xã hội thì chỉ được bán lại cho Nhà nước (trong trường hợp thuê mua nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư) hoặc bán lại cho chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội (trong trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách) hoặc bán lại cho đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 49 của Luật Nhà ở với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

TRIỆU TÙNG

 

;
;
.
.
.
.
.