Cảnh báo việc mạo danh cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng để bán tài liệu

.

ĐNO - Ngày 8-4, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng ký Thông báo số 217/TB-SKHĐT thông tin về việc một số cá nhân đã mạo danh cán bộ của sở để bán sách, tài liệu.

Theo đó, thời gian gần đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được phản ánh của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân về việc một số người tự xưng là cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư liên hệ qua điện thoại, đến trực tiếp đặt vấn đề mua các loại sách, tài liệu liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, đăng ký kinh doanh…

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân được biết: Hành vi của một số đối tượng nêu trên là lừa đảo, giả mạo, lợi dụng danh nghĩa của Sở để trục lợi.

Sở Kế hoạch và Đầu tư khẳng định, không phát hành tài liệu, ấn phẩm sách và không cử cán bộ liên hệ qua điện thoại cũng như đến các doanh nghiệp, cơ quan chào bán bất kỳ tài liệu, ấn phẩm sách nào.

Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khi phát hiện cá nhân tự xưng là cán bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư liên hệ hoặc đến yêu cầu mua tài liệu, ấn phẩm sách thì từ chối và thông tin ngay đến phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo số điện thoại (0236) 3821755 hoặc Văn phòng Sở, số điện thoại (0236) 3822221 để phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời xử lý, ngăn chặn.

TRIỆU TÙNG

 

;
;
.
.
.
.
.