Lãnh đạo Đảng, Chính phủ sẽ đối thoại với 2.500 doanh nhân tư nhân

.

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 với chủ đề “Phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết 10-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khoá XII và Nghị quyết 98-NQ/CP của Chính phủ” sẽ được Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì tổ chức trong hai ngày mùng 2 và 3-5 tới đây tại Hà Nội.

Thông tin trên được Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hữu Nghĩa, Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn cho biết tại họp báo sáng 5-4.

Quang cảnh họp báo. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Quang cảnh họp báo. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Diễn đàn được tổ chức nhằm hướng tới mục tiêu đánh giá quá trình tổ chức thực hiện, những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau gần 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 10- NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết 98-NQ/CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW. Diễn đàn cũng nhằm quảng bá về các thành tựu phát triển và những đóng góp của kinh tế tư nhân Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tạo cơ hội cho các cơ quan, tổ chức và doanh nhân tư nhân trong cả nước được đề xuất, kiến nghị với Đảng, Quốc hội, Chính phủ về hoàn thiện các cơ chế, chính sách để kinh tế tư nhân phát triển hơn, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Đây cũng là dịp để các doanh nhân tư nhân kết nối, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình sản xuất - kinh doanh.

Theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa, để tạo sự khác biệt, có giá trị gia tăng hơn so với các diễn đàn về kinh tế tư nhân khác, từ đó tạo nền tảng cho tổ chức thường niên sự kiện này, năm 2019, Diễn đàn Kinh tế tư nhân do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương tổ chức sẽ triển khai thu thập, lấy ý kiến của khoảng 500 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu trong cả nước, kết hợp với báo cáo của các bộ, ngành và báo cáo chuyên đề sau các kỳ Diễn đàn đối thoại công - tư do Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng (Ban IV) tổ chức, với sự chủ trì và chỉ đạo của các lãnh đạo Chính phủ để xây dựng Báo cáo về phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW của Hội nghị TW 5 Khóa XII. Trên cơ sở báo cáo do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, tổng hợp, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp thành các nhóm vấn đề lớn để chuyển các bộ, ngành xem xét, có ý kiến trả lời. Một số nội dung quan trọng sẽ được Ban Kinh tế Trung ương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có thể chỉ đạo giải quyết ngay tại Diễn đàn.

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 sẽ bao gồm phiên toàn thể do Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cùng lãnh đạo Quốc hội đồng chủ trì, cùng  lãnh đạo các ban, bộ, ngành và địa phương tham gia đối thoại, lắng nghe hiến kế, trao đổi với 2.500 doanh nhân tư nhân theo tinh thần công – tư đối thoại và hợp tác để góp phần tháo gỡ các rào cản, nút thắt cho phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Cùng với đó, Diễn đàn có 6 hội thảo chuyên đề, tập trung vào các chủ đề quan trọng, góp phần tạo sự phát triển bứt phá về kinh tế - xã hội của nước ta như: Thu hút, tăng cường khách du lịch có khả năng chi trả cao và lưu trú dài ngày tới Việt Nam; tạo lập các chuỗi giá trị nông – lâm - thủy sản có giá trị thương phẩm cao, đáp ứng yêu cầu của các thị trường trọng điểm; phát triển kinh tế số và các mô hình kinh doanh mới; mở rộng và khơi thông dòng vốn trung - dài hạn cho phát triển kinh tế; tận dụng và khai thác có hiệu quả các Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Đặc biệt, Ban Tổ chức sẽ tổ chức riêng một tọa đàm cho các nữ lãnh đạo doanh nhân với chủ đề “Nữ doanh nhân và khát vọng vì một Việt Nam thịnh vượng". Trong khuôn khổ Diễn đàn, sẽ diễn ra hoạt động triển lãm về thành tựu phát triển của các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu và hoạt động kết nối đầu tư cho các doanh nghiệp trong cả nước.

Theo TTXVN

;
;
.
.
.
.
.