Quỹ Đầu tư phát triển thành phố rút vốn khỏi liên danh với Tập đoàn Total

.

ĐNO - Qua 20 năm hợp tác liên danh với Tập đoàn Total Raffinage Marketing (TMS) thông qua góp 40% vốn điều lệ để kinh doanh tại Công ty TNHH Trung tâm dịch vụ Total Việt Nam (TSCV), Quỹ Đầu tư phát triển thành phố đã chính thức rút vốn.

kể từ tháng 3-2019, Công ty TNHH Trung tâm dịch vụ Total Việt Nam chính thức thuộc về Petrolimex Đà Nẵng sau khi Quỹ Đầu tư phát triển thành phố và Tập đoàn Total cùng đều rút vốn đầu tư.
Kể từ tháng 3-2019, Công ty TNHH Trung tâm dịch vụ Total Việt Nam chính thức thuộc về Petrolimex Đà Nẵng sau khi Quỹ Đầu tư phát triển thành phố và Tập đoàn Total cùng đều rút vốn đầu tư.

Ngày 5-4, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố cho biết , Công ty TNHH Trung tâm dịch vụ Total Việt Nam (TSCV) được thành lập trên cơ sở hợp tác giữa UBND thành phố Đà Nẵng và Tập đoàn Total Raffinage Marketing (TMS) thời hạn là 20 năm, kể từ năm 1997 với mục đích hoạt động là kinh doanh bán lẻ các loại xăng dầu, mua bán dầu nhờn và khí hóa lỏng, cung cấp các dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì và sửa chữa các loại xe có động cơ.

Ngày 25-7-2009, UBND thành phố có Quyết định số 5650/QĐ-UBND chuyển giao cho Quỹ Đầu tư phát triển quản lý vốn góp tại liên danh và nắm giữ 40% tổng vốn điều lệ tại TSCV.

Đến ngày 31-12-2017 hết thời hạn liên doanh, nên Quỹ Đầu tư phát triển thành phố phối hợp với TMS làm thủ tục chấm dứt hoạt động TSCV, thực hiện thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp tại TSCV theo hình thức đấu giá công khai.  

Ngày 31-12-2018, Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đấu giá thành công phần vốn góp của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, Công ty TNHH Xăng dầu khu vực V (Petrolimex Đà Nẵng) là đơn vị trúng đấu giá. Trên cơ sở đó, phía TMS tiến hành đàm phán với Petrolimex Đà Nẵng để chuyển nhượng luôn phần vốn của TMS và hai bên đã thống nhất.

Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng vốn, chuyển đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố cấp, từ tháng 3-2019, Công ty TNHH Trung tâm dịch vụ Total Việt Nam chính thức thuộc về Petrolimex Đà Nẵng.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.