Đề nghị Thủ tướng phê duyệt thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung

.

ĐNO - Sáng 7-4, Công ty CP Phát triển Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố vừa có Tờ trình số 2014/TTr-UBND ngày 1-4-2019 gửi Thủ tưởng Chính phủ về việc thành lập Khu Công nghệ thông tin tập trung - Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng đã sẵn sàng đón doanh nghiệp vào đầu tư, hoạt động.
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng đã sẵn sàng đón doanh nghiệp vào đầu tư, hoạt động.

Theo Quyết định số 2407/QĐ-TTg ngày 31-12-2014 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể phát triển Khu công nghệ thông tin tập trung (CNTT) đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, thành phố Đà Nẵng được phép xây dựng từ 2-3 khu CNTT tập trung. UBND thành phố căn cứ tiêu chí khu CNTT tập trung theo Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 8-11-2013 của Chính phủ quy định về khu CNTT tập trung và quan điểm, yêu cầu, mục tiêu của quy hoạch này (theo Quyết định số 2407/QĐ-TTg ngày 31-12-2014 của Thủ tướng Chính phủ), chủ động đề xuất công nhận, đề xuất thành lập các khu CNTT tập trung tại địa phương.

Tại tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố Đà Nẵng cũng cho rằng, việc xây dựng các khu CNTT tập trung là một trong những nhiệm vụ quan trọng của thành phố Đà Nẵng trong việc thực hiện chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp CNTT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025  theo Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27-3-2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhằm đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp CNTT thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến và thực hiện theo hướng dẫn của Nghị định số 154/2013/NĐ-CP, UBND thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành xây dựng đề án thành lập Khu CNTT tập trung – Khu CNTT Đà Nẵng.

UBND thành phố Đà Nẵng trình hồ sơ đề nghị thành lập Khu CNTT tập trung – Khu CNTT Đà Nẵng, gồm: đề án thành lập và các văn bản pháp lý của Khu CNTT Đà Nẵng, để Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Dự án Khu CNTT tập trung Đà Nẵng (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) có tổng diện tích 341ha và tổng vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật 2.744 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 của dự án có diện tích 131ha và vốn đầu tư 1.062 tỷ đồng, được thi công từ năm 2013 đến nay, đã hoàn thành 96% khối lượng thi công và đã khánh thành vào ngày 29-3 vừa qua.

Lãnh đạo Công ty CP Phát triển Khu CNTT Đà Nẵng khẳng định, hạ tầng kỹ thuật của dự án đã sẵn sàng đón doanh nghiệp vào đầu tư. Việc UBND thành phố trình Thủ tướng Chính phủ thành lập, công nhận dự án là Khu CNTT tập trung còn nhằm mục đích để doanh nghiệp đầu tư vào dự án được hưởng các chính sách ưu đãi của Chính phủ theo Nghị định số 154/2013/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác.

Tin và ảnh: HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.