Thủy điện tiếp tục xả nước về hạ du đến ngày 10-5-2019

.

ĐNO -  Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản số 1557/BTNMT-TNN thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh vận hành của các thủy điện Đăk Mi 4, Sông Bung 4 và A Vương trong mùa cạn, trước mắt từ nay đến 10-5-2019.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các hồ thủy điện tiếp tục xả nước đảm bảo cấp nước an toàn cho thành phố Đà Nẵng đến trước ngày 10-5-2019.
Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các hồ thủy điện tiếp tục xả nước đảm bảo cấp nước an toàn cho thành phố Đà Nẵng đến trước ngày 10-5-2019.

Việc điều chỉnh này nhằm sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và bảo đảm cấp nước cho vùng hạ lưu lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, đặc biệt là cấp nước an toàn cho Đà Nẵng trong mùa cạn năm 2019. 

Theo đó, các chủ hồ Sông Bung 4, A Vương và Đăk Mi4 căn cứ vào mực nước lúc 7 giờ sáng tại Trạm Thủy văn Ái Nghĩa, vận hành điều tiết xả nước xuống hạ du sông Vu Gia.

Đối với Thủy điện Sông Bung 4: từ 7 giờ đến 19 giờ hằng ngày, thực hiện vận hành xả nước liên tục và bảo đảm lưu lượng xả trung bình ngày từ 30-40m3/s khi mực nước tại Ái Nghĩa nhỏ hơn 2,67m. Trường hợp mực nước tại Ái Nghĩa từ 2,67 m đến 2,8m thì điều chỉnh giảm, bảo đảm lưu lượng xả trung bình ngày từ 20-30m3/s. Trường hợp mực nước tại Ái Nghĩa lớn hơn 2,8m thì giảm lưu lượng xả hoặc ngừng phát điện để tiết kiệm nước. Từ 19 giờ đến 7 giờ ngày hôm sau, ngừng vận hành xả nước.

Thủy điện Đăk Mi 4: từ 7 giờ đến 19 giờ hằng ngày, ngừng vận hành xả nước xuống hạ du sông Vu Gia. Từ 19 giờ đến 7 giờ ngày hôm sau, thực hiện vận hành xả nước liên tục xuống hạ du sông Vu Gia với lưu lượng không nhỏ hơn 25m3/s khi mực nước tại Ái Nghĩa <2,67m; 16m3/s khi mực nước tại Ái Nghĩa từ 2,67m - 2,8m và 6m3/s khi mực nước tại Ái Nghĩa >2,8m.

Đối với Thủy điện A Vương hạn chế tối đa hoặc ngừng việc xả nước phát điện để tích nước, phấn đấu đưa mực nước hồ về mực nước tối thiểu theo quy định của quy  trình.

Tin và ảnh: TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.