Quý 1, hơn 1.300 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới

.

Ngày 3-4, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong quý 1-2019 đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (DN) cho 1.341 DN, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn đăng ký đạt 6.622 tỷ đồng, tăng 18,9% về số DN và tăng 23,4% về vốn so với cùng kỳ năm 2018.

Tỷ trọng vốn bình quân trên một DN đạt 4,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018. Về lĩnh vực hoạt động, số lượng DN thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2018 ở hầu hết các ngành chính. Một số lượng lớn DN thành lập mới đang có sự chuyển dịch về ngành nghề kinh doanh như: bất động sản tăng 40,68%; giáo dục và đào tạo tăng 110,53%; thông tin và truyền thông tăng 59,38% so với cùng kỳ năm 2018. Như vậy, tính đến nay, trên địa bàn thành phố có 27.872 DN và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động, tổng vốn đăng ký đạt 170.768 tỷ đồng.

Ông Trần Phước Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin, liên tiếp hai năm gần đây, thành phố Đà Nẵng có tốc độ DN thành lập mới trong nhóm dẫn đầu cả nước. Ngoài cơ chế chính sách thông thoáng, cải cách hành chính có hiệu quả, môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, Đà Nẵng đang xây dựng nền tảng về thành phố khởi nghiệp nên sự phát triển của DN mới có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.