Điều kiện xây dựng và kinh doanh trong Khu Công nghệ cao

.

Hỏi: Công ty chúng tôi đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với loại hình gia công phần mềm xuất khẩu và sản xuất trò chơi. Qua tìm hiểu, chúng tôi biết được thông tin về dự án ươm tạo Khu Công nghệ cao (CNC) nên muốn hỏi về quy trình, thủ tục cũng như liên hệ bộ phận nào để xét điều kiện và xin được cấp phép xây dựng, kinh doanh trong Khu CNC? (Công ty CP Tin học và Xuất nhập khẩu BAP)

Trả lời: Ông Phạm Trường Sơn, Phó ban phụ trách Ban Quản lý Khu CNC và các khu công nghiệp Đà Nẵng: Vừa qua, Ban Quản lý Khu CNC và các khu công nghiệp Đà Nẵng nhận được sự quan tâm của doanh nghiệp đối với việc muốn đầu tư xây dựng, kinh doanh trong  Khu CNC của thành phố. Theo quy định, dự án được lựa chọn đầu tư vào Khu CNC phải đáp ứng được các tiêu chuẩn sau: Lĩnh vực hoạt động của dự án phải thuộc các lĩnh vực CNC được khuyến khích đầu tư theo quy định tại khoản 2, Điều 5, Nghị định số 99/2003/NĐ-CP ngày 28-8-2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Khu CNC bao gồm các lĩnh vực: công nghệ sinh học phục vụ y tế, nông nghiệp, thủy sản; công nghệ vi điện tử, cơ điện tử và quang điện tử; tự động hóa và cơ khí chính xác; công nghệ vật liệu mới, công nghệ nano, năng lượng mới; công nghệ thông tin, truyền thông; phần mềm tin học; công nghệ môi trường, công nghệ phục vụ hóa dầu và một số công nghệ đặc biệt khác.

Sản phẩm của dự án được sản xuất tại Khu CNC phải thuộc Danh mục các sản phẩm CNC được khuyến khích đầu tư sản xuất do Ban Quản lý Khu CNC công bố (hiện nay áp dụng theo Danh mục sản phẩm CNC được khuyến khích phát triển theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25-11-2014 của Thủ tướng Chính phủ). Tổng chi cho nghiên cứu, phát triển được thực hiện tại Việt Nam chiếm tỷ lệ không dưới 5% tổng doanh thu hằng năm hoặc chi hoạt động nghiên cứu, phát triển thực hiện tại Việt Nam chiếm tỷ lệ không dưới 1% tổng doanh thu hằng năm (quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định số 27/2006/QĐ-BKHCN ngày 18-12-2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ).

Số lao động có bằng đại học trở lên trực tiếp tham gia nghiên cứu, phát triển của dự án phải đạt ít nhất 5% tổng số lao động của dự án. Dây chuyền công nghệ của dự án phải đạt trình độ tiên tiến, bảo đảm các yêu cầu sản xuất trên dây chuyền được chuyên môn hóa và tổ chức theo phương pháp tự động hóa, trong đó có ít nhất 1/3 số lượng thiết bị tự động được điều khiển theo chương trình; được bố trí trong không gian làm việc bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hệ thống quản lý chất lượng của dự án phải đạt các tiêu chuẩn quốc tế chuyên ngành (ví dụ như ISO 9000/2001, CMM hoặc GMP, ...); phải áp dụng hệ thống quản lý doanh nghiệp bằng máy tính. Dự án phải tuân thủ các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trong lĩnh vực hoạt động của dự án theo quy định của pháp luật Việt Nam. Khuyến khích dự án đạt được các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường như ISO 14000 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Ngoài ra, để đầu tư vào Khu CNC Đà Nẵng, công ty cần phải được Ban Quản lý cấp chứng nhận đăng ký đầu tư, trình tự thủ tục của quy trình này, xem hướng dẫn tại địa chỉ https://dhpiza.danang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc?dinhdanh=20601&cat=401. Sau khi nghiên cứu kỹ các yêu cầu và xét thấy đáp ứng đủ tiêu chí, việc đầu tiên là doanh nghiệp gửi thư đề xuất giới thiệu địa điểm. Khi nhận được yêu cầu của doanh nghiệp, Ban Quản lý sẽ có đánh giá sơ bộ và trả lời cho doanh nghiệp được biết. Nếu đáp ứng các tiêu chí, Ban Quản lý sẽ có văn bản giới thiệu địa điểm và hướng dẫn công ty triển khai các bước tiếp theo, trước hết là đề xuất dự án.

Trước khi đầu tư, công ty cũng nên nghiên cứu kỹ các chính sách ưu đãi để hiểu về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư, chi tiết tại địa chỉ: https://dhpiza.danang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc?dinhdanh=1201203&cat=29. Doanh nghiệp cũng có thể lựa chọn hình thức tự thuê đất và triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng hoặc thuê nhà xưởng tiêu chuẩn xây sẵn trong Khu CNC.

Nếu có các vấn đề khác cần trao đổi thêm, đại diện doanh nghiệp có thể liên hệ theo địa chỉ email có sẵn hoặc trao đổi qua số điện thoại có trên website của Ban Quản lý theo địa chỉ https://dhpiza.danang.gov.vn/web/guest/trang-chu.

M.Quế (ghi)

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.