Xây dựng cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa vững mạnh

.

Chiều 20-9, phát biểu tại Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố khóa 3, nhiệm kỳ 2019-2024, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị Ban chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ mới phát huy vai trò cầu nối giữa thành phố và doanh nghiệp, kịp thời tuyên truyền những thông tin, chính sách mới của thành phố đến các doanh nghiệp; chú trọng việc kiện toàn bộ máy tổ chức; nâng cao vai trò của hiệp hội trong việc gắn kết hội viên.

Hiệp hội cần giúp các doanh nghiệp đầu tư, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, hợp tác kinh doanh trên các lĩnh vực, đẩy mạnh thu hút hội viên; tập trung chương trình xây dựng và phát triển văn hóa doanh nhân, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, doanh nhân với xã hội.

Báo cáo tại đại hội cho biết, trong giai đoạn 5 năm từ 2015-2020, số lượng doanh nghiệp tại thành phố phát triển tăng thêm bình quân trên 10%/năm. Hiện nay đã có hơn 22.000 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký gần 130.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm bình quân hằng năm trên 31.000 người, tổng vốn đầu tư từ khu vực doanh nghiệp chiếm 65-70% tổng vốn đầu tư trên địa bàn thành phố.

Trong kết quả đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa đã góp phần quan trọng cả về số lượng và chất lượng, mở rộng liên kết, tham gia vào chuỗi giá trị hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập của người lao động. Tuy nhiên, đặc điểm của thành viên trong Hiệp hội chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, vì vậy chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp rất thấp, vốn ít, chủ yếu dựa vào vốn vay, công nghệ lạc hậu, thiếu mặt bằng, thiếu thông tin… khiến nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, ngừng hoạt động hoặc giải thể.

Đại hội bầu Ban chấp hành khóa 3, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 32 ủy viên, trong đó, ông Phạm Bắc Bình, Tổng Giám đốc Công ty CP Bình Vinh tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hiệp hội.

MAI QUẾ
 

;
;
.
.
.
.
.