Góp ý quy định về phân vùng môi trường các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn thành phố

.

Chiều 4-12, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo góp ý dự thảo quy định về phân vùng môi trường các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn thành phố làm cơ sở để áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải. Đối tượng áp dụng là cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có xả nước thải vào các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn thành phố.

Dự thảo đưa ra một số nội dung như: quy định về phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải đối với nguồn nước mặt, phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải đối với vùng biển ven bờ, quan trắc, thống kê, xác định lưu lượng nguồn thải, xác định giá trị tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải khi thải vào nguồn tiếp nhận nước thải (mg/l).

Theo dự thảo, các nguồn thải vào vùng nước biển ven bờ tại vùng Âu thuyền Thọ Quang áp dụng tiêu chuẩn xả thải không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt với hệ số Kq =1; các nguồn thải vào vùng nước biển ven bờ đoạn từ khu vực cảng Liên Chiểu đến cửa sông Cu Đê và đoạn từ cảng Tiên Sa đến cửa sông Hàn áp dụng tiêu chuẩn xả thải không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt với hệ số Kq =1,3; các nguồn thải vào vùng nước biển ven bờ còn lại thuộc các quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và huyện đảo Hoàng Sa áp dụng tiêu chuẩn xả thải dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt với hệ số Kq =1.

Việc phân loại hệ số tiếp nhận thải ứng với lưu lượng dòng chảy của sông suối, khe rạch hoặc dung tích của hồ, ao hoặc mục đích sử dụng của vùng nước biển ven bờ tiếp nhận nước thải (hệ số Kq) nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố ghi nhận những ý kiến đóng góp trong hội thảo để đề nghị UBND thành phố ban hành quy định chính thức về phân vùng môi trường các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Đà Nẵng.            

     MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.