ADB công bố nền tảng đầu tư vào doanh nghiệp công nghệ khởi nghiệp

.

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa phê chuẩn việc thành lập nền tảng kinh doanh mạo hiểm mới có tên ADB Ventures. Mục tiêu của quỹ là hỗ trợ và đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp nhằm cung cấp các giải pháp công nghệ có ảnh hưởng, đóng góp vào việc đạt được các mục tiêu Thiên niên kỷ Bền vững (SDG) ở châu Á và Thái Bình Dương.

ADB Ventures sẽ giúp mang các giải pháp trên tới thị trường bằng cách tác động vào các mạng lưới hoạt động rộng và khắc phục tình trạng thiếu vốn mà các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ ở châu Á và Thái Bình Dương gặp phải trong giai đoạn đầu sau khi thành lập. ADB cho biết, ADB Ventures có quy mô mục tiêu 50 triệu USD và sẵn sàng tiếp nhận những đóng góp từ nhiều nguồn tài chính khác nhau, trong đó có các đối tác phát triển song phương và đa phương.

Quỹ này chủ yếu đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp giai đoạn đầu và tập trung vào các doanh nghiệp với những giải pháp có thể ứng phó tình trạng biến đổi khí hậu và trao quyền cho phụ nữ. Quỹ trên dự kiến bắt đầu hoạt động trong quý 2-2020 và một trong những mục tiêu chính sẽ là “di động hóa” nguồn vốn thông qua hợp tác đầu tư với các nhà đầu tư ở khu vực tư nhân.

NAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.