Triển khai phương án dự trữ nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất

.

UBND thành phố vừa ban hành văn bản về việc triển khai phương án dự trữ nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất việc sử dụng nước từ các hồ Đồng Nghệ và hồ Hòa Trung phục vụ tưới tiêu phù hợp nhằm bảo đảm còn đủ nguồn nước dự phòng cấp nước sinh hoạt trong trường hợp hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng hoặc xảy ra sự cố ô nhiễm nguồn nước trong mùa kiệt năm 2020; đồng thời gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, tổng hợp trước 15-2.

Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng lập kế hoạch khai thác, sử dụng nước tại hồ Hòa Trung phù hợp với tình hình thủy văn và nhu cầu sử dụng nước thực tế. Đặc biệt đối với hồ Hòa Trung, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng chỉ khai thác với công suất tối đa 10.000m3/ ngày đêm trong trường hợp nguồn nước tại cửa thu nước Cầu Đỏ bị xâm nhập mặn, hạn chế tối đa khai thác nước trong thời gian từ nay cho đến hết mùa kiệt năm 2020 để có nguồn nước dự phòng cấp nước sinh hoạt nếu hạn hán, thiếu nước xảy ra; đồng thời gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, tổng hợp trước ngày 15-2.

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, tổng hợp, xây dựng kế hoạch khai thác, sử dụng nguồn nước mặt từ các hồ Đồng Nghệ và hồ Hòa Trung để sử dụng cấp nước sinh hoạt trong trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng hoặc xảy ra sự cố ô nhiễm nguồn nước; báo cáo UBND thành phố xem xét xử lý trước 25-2.

B.T

;
;
.
.
.
.
.