Điều chỉnh vận hành các hồ thủy điện để bảo đảm cấp nước cho hạ du

.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản điều chỉnh vận hành các hồ thủy điện trong mùa khô đầu năm 2020.

Theo đó, để chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước và bảo đảm an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, dân sinh; bảo đảm an ninh năng lượng trong thời gian còn lại của mùa cạn (từ 3 đến 6 tháng), đặc biệt là trước hiện trạng nguồn nước nhiều hồ thủy điện đang thiếu hụt và diễn biến phức tạp của khí tượng thủy văn như hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, việc xem xét điều chỉnh giảm lưu lượng xả nước trong các tháng đầu mùa cạn để dự trữ nước phục vụ cho các tháng cao điểm vào mùa khô 2020 là cần thiết.

Tuy nhiên, để bảo đảm việc điều chỉnh lưu lượng các hồ chứa không ảnh hưởng đến việc khai thác, sử dụng nước của các địa phương ở phía hạ du và phù hợp với hiện trạng nguồn nước các hồ chứa và diễn biến dòng chảy trên các lưu vực sông, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến đối với phương án kiến nghị vận hành xả nước các hồ chứa các tháng đầu năm 2020; nhất là đối với các hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 4, Sông Bung 4A và Đăk Mi 4 (trên lưu vực sông sông Vu Gia - Thu Bồn), Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các chủ hồ thủy điện phối hợp với các địa phương để thống nhất phương án vận hành xả nước của từng hồ, bảo đảm cấp nước an toàn cho nhân dân ở hạ du trên cơ sở quy định của các quy trình vận hành liên hồ và bảo đảm sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. Trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xem xét, điều chỉnh việc vận hành từng hồ thủy điện cho phù hợp.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.