24,4 tỷ đồng cải tạo vỉa hè tuyến đường Núi Thành

.

Ngày 24-4, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố cho biết, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp công trình nâng cấp, cải tạo vỉa hè tuyến đường Núi Thành với tổng giá trị gói thầu là trên 24,4 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Gói thầu này đã được UBND thành phố phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng là chủ đầu tư kiêm điều hành dự án; Liên danh Công ty CP Xây dựng công trình thủy Hà Nội - Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhất Huy là đơn vị trúng thầu.

Dự án được thực hiện trong thời gian 270 ngày, được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành.

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.