Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng giải ngân hơn 4.349 tỷ đồng

.

Ngày 8-4, ông Huỳnh Anh Vũ, Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên cho biết, tính đến nay, dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng đã giải ngân đạt 52,58% kế hoạch (hơn 4.349 tỷ đồng); trong đó vốn ODA giải ngân được 2.812,53/6.323,96 tỷ đồng, vốn đối ứng giải ngân được 1.537,11/1.917,50 tỷ đồng.

Các hợp phần của dự án đều đã được triển khai đấu thầu. Cụ thể, hợp phần 1: Cải thiện hệ thống thoát nước mưa và nước thải bao gồm 18 gói thầu, hiện nay đã hoàn thành 7/18 gói thầu, đang tiếp tục thi công 11 gói thầu còn lại, trong đó có 4 gói thầu bị chậm tiến độ. 

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do công tác giải phóng mặt bằng chậm tại các địa phương. Hợp phần 2: Hệ thống xe buýt nhanh BRT có sự điều chỉnh thành hệ thống xe buýt chất lượng cao.

Theo đó, hợp phần này cần điều chỉnh hồ sơ thiết kế cũng như bổ sung đầu tư một số hạng mục để tái cơ cấu lại hợp phần, dẫn đến tình trạng chậm so với tiến độ đã ký theo hợp đồng ban đầu. Ngoài ra, các gói thầu thuộc hợp phần 3, 4, 5 đều đã được đấu thầu và thi công bảo đảm tiến độ được giao. Được biết, dự án có tổng mức đầu tư 358,319 triệu USD, gồm 5 hợp phần; thời gian thực hiện từ năm 2013 đến ngày 30-6-2021.

PHƯƠNG UYÊN

 

;
;
.
.
.
.
.