Hỗ trợ chuyển đổi hộ kinh doanh thành lập doanh nghiệp

.

ĐNO - UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Đối tượng được hỗ trợ là các các hộ kinh doanh đã đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật; có hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất 1 năm tính đến ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Hộ kinh doanh được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khi chuyển sang đăng ký thành lập. Trong ảnh: Hộ kinh doanh tại chợ Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Hộ kinh doanh được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khi chuyển sang đăng ký thành lập. Trong ảnh: Hộ kinh doanh tại chợ Bắc Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Những đối tượng trên được hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp; miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại cơ quan đăng ký kinh doanh; miễn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Ngoài ra, còn được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; miễn phí thẩm định, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà không thay đổi về quy mô, thì cần có đơn gửi cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để được cấp lại giấy phép.

Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp lại giấy phép trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đơn. Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh vẫn sản xuất, kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà thay đổi về quy mô, cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền tư vấn, hướng dẫn miễn phí về quy trình, thủ tục việc cấp phép lần đầu.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh cũng được tư vấn hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai.

Các chính sách hỗ trợ trên UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện triển khai, thực hiện tạo điều kiện hỗ trợ, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp sớm hơn thời gian quy định.

Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tư vấn, hỗ trợ thủ tục pháp lý miễn phí về đăng ký doanh nghiệp cho các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp từ hộ cá thể để tạo thuận lợi cho các chủ hộ, các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.