Mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp mới

.

Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư) vừa thông tin mức lệ phí đăng ký doanh nghiệp, áp dụng kể từ ngày 20-9-2019.

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp bao gồm: cấp mới; cấp lại; thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp là 50.000 đồng/lần.

Lệ phí cung cấp thông tin doanh nghiệp áp dụng thu 20.000 đồng/bản đối với việc cung cấp thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Mức thu 40.000 đồng/bản áp dụng đối với việc cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; cung cấp báo cáo tài chính doanh nghiệp.

Mức thu 150.000 đồng/báo cáo khi cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp. Mức thu 100.000 đồng/lần khi công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. Mức thu 4,5 triệu đồng/tháng khi cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.