Rà soát danh sách doanh nghiệp có tên gây nhầm lẫn là hoạt động ngân hàng

Ngày 24-4, Ngân hàng Nhà nước (NNHN) Việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng cho biết đã gửi công văn đến UBND thành phố đề xuất việc phối hợp rà soát doanh nghiệp có tên gây nhầm lẫn, quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ là hoạt động ngân hàng.

Theo đó, hiện có một số tổ chức, doanh nghiệp có tên gây nhầm lẫn hoặc quảng cáo nội dung liên quan đến hoạt động ngân hàng như: Công ty TNHH Tài chính SHINBANK, Công ty TNHH Tài chính SHIN BANK Việt Nam (có treo băng rôn với nội dung vay vốn tiêu dùng)... Tên của các công ty nêu trên có sử dụng cụm từ “công ty tài chính”, “bank” có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng về việc các công ty này là tổ chức tín dụng và quảng cáo cho vay là hoạt động ngân hàng theo quy định tại Điều 4, điều 5 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Để tránh nhầm lẫn hoặc lợi dụng, mạo danh các tổ chức tín dụng, giảm thiểu tình trạng tín dụng đen, NHNN Việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng đề nghị tổ chức và cá nhân nên tham khảo danh sách tổ chức tín dụng được NHNN Việt Nam cấp phép thành lập và hoạt động tại trang thông tin điện tử www.sbv.gov.vn.

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.