Thiết lập đường dây nóng xử lý vướng mắc về cơ cấu thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay

.

Ngày 20-4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) - chi nhánh Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã thiết lập đường dây nóng (0236) 3.810250 (giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu) để tiếp nhận và xử lý kịp thời, triệt để các kiến nghị, đề xuất và khó khăn của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn liên quan đến Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13-3-2020 của NHNN Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do Covid-19.

Bên cạnh đó, NHNH Việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng cũng thiết lập bộ phận thường trực đường dây nóng, Trưởng bộ phận thường trực là ông Võ Minh, Giám đốc NHNN Việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng. Đối với các phản ánh kiến nghị, đề xuất vượt thẩm quyền, bộ phận thường trực sẽ chủ động liên hệ với Văn phòng NHNN Việt Nam, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế và các đơn vị liên quan thuộc NHNN Việt Nam để phối hợp xử lý.

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.