Triển khai đồng bộ phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

.

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố trong năm 2020.  

Kế hoạch nhằm tập trung triển khai đồng bộ về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn với mục tiêu 100% hộ gia đình, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn; bảo đảm tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được tái sử dụng, tái chế đạt ít nhất 12%.

Theo đó, trong tháng 5-2020, UBND các quận, huyện phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hoàn thành xây dựng quy trình chi tiết thực hiện thu gom chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại với 2 nội dung chính là tổ chức khảo sát, xác định các địa điểm tập kết, thu gom các nhóm chất thải rắn sinh hoạt và tổ chức xây dựng, công bố, tập huấn, tuyên truyền về quy trình chi tiết thực hiện thu gom các loại chất thải rắn sinh hoạt sau khi phân loại trên từng địa bàn phường, xã.

UBND quận Hải Châu xây dựng chi tiết các điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại để tiếp tục triển khai tại 13 phường và trang bị đồng bộ thiết bị, dụng cụ để công bố triển khai chính thức trong tháng 5-2020. UBND các quận, huyện triển khai đồng bộ công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trong tháng 7-2020.

Cạnh đó, hợp tác với các đối tác, tổ chức quốc tế như: Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP), Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế (IUCN), Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), thành phố Yokohama-chất thải rắn sinh hoạt Nhật Bản… để nghiên cứu, triển khai các mô hình liên quan đến phân loại tại nguồn.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.