Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng được tổ chức kiểm định ở mức tối thiểu

.

ĐNO - Ngày 2-4, ông Nguyễn Hữu Cường, Chánh văn phòng Sở Giao thông vận tải (GTVT) thành phố cho biết, UBND thành phố vừa có Công văn số 2140/UBND-SGTVT cho phép Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng được phép tổ chức kiểm định ở mức tối thiểu.

Theo quy định của UBND thành phố, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng được phép kiểm định ở mức tối thiểu từ ngày 2-4-2020. Ảnh: THÀNH LÂN
Theo quy định của UBND thành phố, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng được phép kiểm định ở mức tối thiểu từ ngày 2-4-2020. Ảnh: THÀNH LÂN

Theo đó, UBND thành phố thống nhất chủ trương theo đề xuất của Sở GTVT về việc cho phép Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng tổ chức hoạt động kiểm định ở mức tối thiểu từ ngày 2-4-2020 và triển khai nghiêm ngặt các biện pháp. Thực hiện tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân không đưa phương tiện đi kiểm định khi chưa có nhu cầu cần thiết tham gia giao thông.

Tăng cường, triển khai các biện pháp để phòng, chống Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế; kiểm soát số lượng phương tiện vào đơn vị kiểm định từ ngay cổng ra vào, bảo đảm số lượng ở mức tối thiểu...

THÀNH LÂN 

;
;
.
.
.
.
.