Giảm ít nhất 50% phí chuyển tiền liên ngân hàng

.

ĐNO - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bắt đầu từ ngày 1-4 điều chỉnh giảm phí dịch vụ chuyển tiền qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Cụ thể, theo Công văn số 2342/NHNN-TT ngày 31-3-2020 về áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện theo Thông tư số 04/2020/TT-NHNN về việc điều chỉnh giảm 50% phí giao dịch thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, khuyến khích các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giảm nhiều hơn 50%, thời gian thực hiện từ ngày 1-4 đến 31-12-2020.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài rà soát lại biểu phí dịch vụ thanh toán của tổ chức mình và xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể về việc áp dụng miễn, giám phí; thông tin công khai, rộng rãi tới khách hàng về phạm vi, hình thức, thời gian áp dụng và báo cáo lại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 15-4-2020 để tổng hợp và theo dõi.

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.