Yêu cầu gần 400 doanh nghiệp thực hiện đúng Luật Doanh nghiệp

Ngày 8-4, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) có thông báo đề nghị 391 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thành phố báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật DN do không hoạt động tại địa chỉ trụ sở chính đã đăng ký hoặc vi phạm nghĩa vụ về thuế.

 Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được báo cáo về việc tuân thủ các quy định pháp luật của DN theo yêu cầu sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký DN.

Cũng theo Sở KH&ĐT, trong 3 tháng đầu năm 2020, sở chưa triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt nhằm hỗ trợ các DN, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố tập trung tốt nhất cho công tác phòng, chống Covid-19.

Sở đã báo cáo UBND thành phố đề xuất tạm dừng triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát đầu tư năm 2020. Tuy nhiên, công tác phối hợp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư vẫn được triển khai bảo đảm theo đúng quy định. 

Qua kiểm tra đã phát hiện 3 DN có vi phạm về việc không thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (về vốn góp thực hiện dự án và tiến độ góp vốn); kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký DN và đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký DN quá thời hạn quy định. Thanh tra Sở KH&ĐT đã đề nghị Giám đốc Sở KH&ĐT ban hành 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 95 triệu đồng.

TRIỆU TÙNG


 

;
;
.
.
.
.
.