Đà Nẵng nghiêm túc chấp hành kết luận thanh tra dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước

.

ĐNO - Ngày 18-8, theo thông tin từ Thanh tra Chính phủ, trong hội nghị trực tuyến giữa Thanh tra Chính phủ với UBND thành phố Đà Nẵng ngày 17-8 về công bố công khai kết luận thanh tra liên quan những sai phạm tại dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước, UBND thành phố Đà Nẵng đã đồng tình nội dung kết luận và nghiêm túc chấp hành.

Toàn cảnh dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Toàn cảnh dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Hội nghị trực tuyến công bố công khai kết luận thanh tra dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước Đà Nẵng do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam chủ trì. Điểm cầu thành phố Đà Nẵng có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên.

Ông Nguyễn Quang Thía, Vụ trưởng Vụ II, Thanh tra Chính phủ, Trưởng đoàn thanh tra đã công bố công khai toàn văn Kết luận số 1202/KL-TTCP ngày 20-7-2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thanh tra toàn diện dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước và Văn bản số 2017/VPCP-V.I ngày 28-7-2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đối với kết luận thanh tra.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam nhấn mạnh, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo, kết luận thanh tra đã ban hành, các đơn vị liên quan phải nghiêm túc tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, những khó khăn vướng mắc phát sinh, UBND thành phố Đà Nẵng cần phối hợp với các bộ, ngành để tháo gỡ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên khẳng định, UBND thành phố cùng các sở, ngành đồng tình và nghiêm túc chấp hành các nội dung kết luận của Thanh tra Chính phủ và đề nghị Thanh tra Chính phủ cùng các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để UBND thành phố thực hiện các nội dung của kết luận.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ chỉ đạo, phân công các sở, ngành liên quan nhanh chóng tổ chức thực hiện để khắc phục những tồn tại, hạn chế mà kết luận thanh tra đã chỉ ra.

Được biết, tại Kết luận số 1202/KL-TTCP ngày 20-7-2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện 4 nội dung liên quan đến dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước.

Đó là: chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền đối với những sai phạm, khuyết điểm, cụ thể rà soát các quyết định hành chính do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành chưa đúng thì cần bổ sung, sửa đổi; các quyết định ban hành trái thẩm quyền phải hủy bỏ; tổ chức rà soát, yêu cầu các chủ đầu tư khi thực hiện dự án phải bảo đảm đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đất đai, môi trường, tài chính và các quy định pháp luật có liên quan; rà soát và thực hiện bản thỏa thuận nguyên tắc ngày 16-11-2016 ký giữa UBND thành phố Đà Nẵng với Công ty Daewon Company, Ltd-Hàn Quốc để xử lý, bảo đảm theo đúng quy định pháp luật Viêt Nam và pháp luật quốc tế trách để xảy ra khiếu kiện sau này.

Tiếp đó, theo thẩm quyền, UBND thành phố kiểm điểm, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm nêu tại kết luận thanh tra.

UBND thành phố Đà Nẵng kiểm tra, rà soát, xác định đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính phải nộp của các tổ chức, cá nhân có liên quan để nộp vào ngân sách Nhà nước đối với các khoản nghĩa vụ tài chính có liên quan đến dự án. UBND thành phố thực hiện các thủ tục, quy trình thu hồi dự án 181 ha bảo đảm theo đúng quy định pháp luật.

TRIỆU TÙNG

 

;
;
.
.
.
.
.