Kết luận thanh tra Khu đô thị quốc tế Đa Phước

.

ĐNO - Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo Kết luận thanh tra số 1399/TB-TTCP việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước, thành phố Đà Nẵng.

Đối với vi phạm tại dự án 29ha và dự án 181ha, Thanh tra Chính phủ đã chuyển thông tin, tài liệu đến Bộ Công an để xem xét xử lý theo quy định. Trong ảnh: Hiện trạng ở dự án 29 ha Khu nhà phố và biệt thự bờ biển Thanh Bình. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Hiện trạng ở dự án 29 ha Khu nhà phố và biệt thự bờ biển Thanh Bình. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Tại thời điểm thanh tra, khu phức hợp đô thị - sân golf Đa Phước triển khai 2 dự án: dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước diện tích 181 ha (dự án 181 ha) và dự án Khu nhà phố và biệt thự bờ biển Thanh Bình được xây dựng trên diện tích 29 ha (dự án 29 ha).

Theo Thanh tra Chính phủ, việc UBND thành phố Đà Nẵng ký bản thỏa thuận nguyên tắc với Công ty TNHH Daewon Cantavil có một số nội dung không đúng quy định của pháp luật: xác định tiền thuê đất và mặt nước (dự án 181 ha chỉ phải nộp 10 triệu USD trong 50 năm cho 145ha đất) không có cơ sở, không bị điều chỉnh trong suốt thời gian hoạt động của dự án.

Theo kết luận thanh tra, UBND thành phố Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đầu tư có nội dung: Công ty Daewon (một trong hai cổ đông ban đầu của Daewon Cantavil) chỉ phải nộp tiền thuê đất và mặt nước là 10 triệu USD... và sẽ không bị điều chỉnh trong suốt thời gian hoạt động của dự án là vi phạm quy định Luật Đầu tư và Luật Đất đai. Dự án 181ha và dự án 29ha thay đổi nhà đầu tư, nhưng đến thời điểm thanh tra, chủ đầu tư chưa làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ cho rằng UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành các quyết định điều chỉnh quy hoạch cắt bỏ toàn bộ sân gofl đã được Thủ tướng phê duyệt là không đúng với các quyết định của Thủ tướng phê duyệt quy hoạch sân gofl Việt Nam.

"UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch 1/500 điều chỉnh, cắt bỏ sân golf chuyển thành nhà phố, biệt thự... không đúng thẩm quyền, chưa được Thủ tướng chấp thuận", kết luận thanh tra nêu.

Về đánh giá tác động môi trường, đến thời điểm thanh tra, tại dự án 29 ha, chủ đầu tư không lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, mặt khác dự án thuộc trường hợp phải cấp giấy phép xây dựng, nhưng vẫn chưa được cấp.

Đến thời điểm thanh tra, UBND thành phố Đà Nẵng chưa có quyết định chính thức về việc xác định nghĩa vụ tài chính đất đai đối với dự án 181ha. Tại dự án 29ha, khu đất này được Công ty TNHH Daewon Cantavil san lấp, sau đó UBND thành phố Đà Nẵng thu hồi giao cho Công ty CP Xây dựng 79 để góp vốn liên doanh với Công ty TNHH Daewon Cantavil với giá 300.000 đồng/m2, không xác định thời hạn giao đất.

Theo Thanh tra Chính phủ, nếu tính theo đơn giá đất năm 2011, khu vực dự án là hơn 4 triệu đồng/m2 thì Công ty CP Xây dựng 79 đã hưởng lợi thấp nhất hơn 570 tỷ đồng.

Còn tính theo đơn giá đất năm 2011 do UBND thành phố Đà Nẵng quy định, giá bình quân khu vực dự án 29ha là hơn 5 triệu đồng/m2, tổng số tiền sử dụng đất cho toàn bộ dự án tại thời điểm giao đất năm 2011 là gần 1.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Công ty CP Xây dựng 79 chỉ phải nộp 87 tỷ đồng, thấp hơn so với quy định 1.400 tỷ đồng. Đối với vi phạm tại dự án 29ha và dự án 181ha, Thanh tra Chính phủ đã chuyển thông tin, tài liệu đến Bộ Công an để xem xét xử lý theo quy định.

Thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện 4 nội dung liên quan đến dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước. Đó là chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền đối với những sai phạm, khuyết điểm cụ thể, rà soát các quyết định hành chính do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành chưa đúng thì cần bổ sung, sửa đổi. 

Các quyết định ban hành trái thẩm quyền phải hủy bỏ; tổ chức rà soát, yêu cầu các chủ đầu tư khi thực hiện dự án phải bảo đảm đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đất đai, môi trường, tài chính và các quy định pháp luật có liên quan.

Đồng thời rà soát và thực hiện bản Thỏa thuận nguyên tắc ngày 16-11-2016 ký giữa UBND thành phố Đà Nẵng với Công ty Daewon Company, Ltd-Hàn Quốc để xử lý, bảo đảm theo đúng quy định pháp luật Viêt Nam và pháp luật quốc tế trách để xảy ra khiếu kiện sau này.

Tiếp đó, theo thẩm quyền, UBND thành phố kiểm điểm, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm nêu tại Kết luận Thanh tra. UBND thành phố Đà Nẵng cũng kiểm tra, rà soát, xác định đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính phải nộp của các tổ chức, cá nhân có liên quan để nộp vào ngân sách Nhà nước đối với các khoản nghĩa vụ tài chính có liên quan đến dự án.

UBND thành phố thực hiện các thủ tục, quy trình thu hồi dự án 181 ha bảo đảm theo đúng quy định pháp luật; UBND thành phố Đà Nẵng cần lưu ý tạo điều kiện để sớm triển khai việc khai thác, sử dụng quỹ đất của dự án trên theo đúng quy định pháp luật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.