Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

.

Nhằm tiếp tục thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ vừa có công văn gửi các doanh nghiệp khởi nghiệp, các vườn ươm, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp… về việc đề xuất nhận hỗ trợ.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên việc khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, cùng các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được Sở Khoa học và Công nghệ lựa chọn theo Điều 20 Mục 2 Chương 4 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11-3-2018. Nội dung đề nghị hỗ trợ gồm: một phần kinh phí trả tiền công lao động trực tiếp; kinh phí sử dụng dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (đào tạo, huấn luyện, marketing, khai thác thông tin công nghệ và sáng chế, đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ…) với mức kinh phí hỗ trợ tối đa không quá 80 triệu đồng/doanh nghiệp; tối đa 50% kinh phí cung cấp không gian số, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến, sản xuất thử nghiệm, hoàn thiện công nghệ; hỗ trợ hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hoạt động nghiên cứu, triển khai và chuyển giao công nghệ… Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận các đề xuất liên tục trong năm. Các đề xuất hỗ trợ cho đợt 1 năm 2021 sẽ được tiếp nhận từ nay đến ngày 20-12-2020.

Các đơn vị gửi phiếu đề xuất nhiệm vụ trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến Sở Khoa học và Công nghệ (tầng 22, Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 đường Trần Phú, quận Hải Châu). Thông tin chi tiết liên hệ Phòng Quản lý Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ, số điện thoại 0236.3887429.

PHONG LAN

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích