Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

.

UBND thành phố vừa phê duyệt đề án Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Theo đó, thành phố sẽ có các cơ chế, chính sách nhằm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Các cá nhân/nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp sẽ được ưu tiên nhận tài trợ tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu; được xem xét hỗ trợ kinh phí văn phòng, không gian làm việc và ươm tạo trong 1 năm; được ưu tiên xem xét cấp đất, cho thuê đất trong Khu Công nghệ cao Đà Nẵng; được xem xét cấp vốn không quá 30% từ quỹ đầu tư của tổ chức tài chính Nhà nước và các quỹ đầu tư tư nhân khác; được tư vấn miễn phí chào bán cổ phiếu lần đầu (IPO)...

Bên cạnh đó, các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia chương trình ươm tạo tại Đà Nẵng sẽ được xem xét tài trợ chi phí làm sản phẩm mẫu. Các chuyên gia, tài năng khởi nghiệp từ nước ngoài được hỗ trợ chỗ làm việc. Các nhà khoa học có công trình nghiên cứu và sản phẩm khoa học và công nghệ được nghiệm thu đạt chất lượng sẽ được ưu tiên tham gia chương trình ươm tạo công nghệ và ươm tạo doanh nghiệp.

Thành phố khuyến khích các viện, trường thành lập quỹ đầu tư theo cơ chế hợp tác công - tư nhằm tạo lập doanh nghiệp khởi nghiệp trong nhà trường. Các trường đại học cũng sẽ được hỗ trợ chi phí thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, cơ sở ươm tạo... Các trung tâm đổi mới sáng tạo, cơ sở ươm tạo và tăng tốc, không gian làm việc chung sẽ được ưu tiên tiếp nhận tài trợ từ vốn ODA, tổ chức phi chính phủ và các chương trình tài trợ của chính phủ.

PHONG LAN

;
;
.
.
.
.
.