Xây dựng kịch bản phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025

.

Ngày 8-12, Sở Du lịch cho biết, UBND thành phố vừa ban hành “Kế hoạch phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025”. Theo đó, định hướng phát triển du lịch Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 dự kiến có 2 kịch bản với các mục tiêu cụ thể.

Kịch bản thứ nhất đưa ra dự báo theo hướng nhận định lạc quan khi dịch bệnh được kiểm soát tại thành phố Đà Nẵng và Việt Nam vào cuối quý 4-2020. Đầu năm 2021 thành phố có các chương trình kích cầu nội địa, vắc-xin được thử nghiệm thành công và cung cấp từ quý 3-2021.

Theo đó, năm 2021, tổng lượng khách đạt khoảng 60-70% so với năm 2019; trong đó lượng khách nội địa phục hồi đạt khoảng 90% so với năm 2019, lượng khách quốc tế chỉ phần lớn là khách công vụ, các chuyên gia, lao động nước ngoài, ước khoảng 30% so với năm 2019. Năm 2022, sau khi mở cửa lại các đường bay quốc tế, tổng lượng khách hồi phục tương đương với năm 2019 khoảng 8,6-8,7 triệu lượt.

Phấn đấu đến năm 2025, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng ước đạt 12,3 triệu lượt khách, tăng 1,4 lần so với năm 2019; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoan 2020-2025 của tổng khách du lịch ước đạt 5-6%/năm. Tổng thu du lịch đến năm 2025 ước đạt 61.000 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2019. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020-2025 của tổng thu du lịch ước đạt 12-12,5%/năm; tỷ trọng đóng góp của du lịch vào GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) phấn đấu đến năm 2025 đạt 27%. Năm 2025, thành phố phấn đấu ngày lưu trú bình quân của du khách ước đạt 2,75 ngày, tăng 0,07 ngày so với năm 2019, trong đó ngày khách quốc tế lưu trú ước đạt 3 ngày, khách nội địa 2,53 ngày.

Kịch bản thứ hai được đưa ra với dự báo theo hướng khi dịch bệnh được kiểm soát tại thành phố Đà Nẵng và Việt Nam vào thời gian quý 1-2021, vacxin được thử nghiệm thành công vào cuối quý 4-2021 để cung cấp cho người dân, song khách du lịch vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng việc đã kiểm soát dịch. Dự kiến lượng khách nội địa năm 2021 phục hồi khoảng 55-65% so với năm 2019, lượng khách quốc tế rất ít, phần lớn là khách công vụ, các chuyên gia, lao động nước ngoài, chiếm khoảng 5% so với năm 2019.

Trong quý 2-2022, thành phố sẽ mở cửa lại các đường bay quốc tế nhưng chỉ dành cho khách công vụ, chuyên gia, lao động nước ngoài. Tổng lượng khách đạt khoảng 65-70% so với năm 2019, trong đó lượng khách nội địa phục hồi năm 2022 tương đương so với 2019, lượng khách quốc tế chỉ phần lớn là khách công vụ, các chuyên gia, lao động nước ngoài, ước đạt khoảng 30% so với năm 2019.

Năm 2023, thành phố sẽ mở lại hầu hết các đường bay quốc tế dành cho khách, các sản phẩm du lịch mới được đưa vào hoạt động, tổng lượng khách hồi phục tương đương với năm 2019. Phấn đấu đến năm 2025, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng ước đạt 11,6 triệu lượt khách, tăng 1,3 lần so với năm 2019; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020 - 2025 của tổng thu du lịch ước đạt 9-10%/năm. Tỷ trọng đóng góp của du lịch vào GRDP phấn đấu đến năm 2025 tỷ trọng đóng góp đạt 23,8%; Tổng thu du lịch ước đạt 54 ngàn tỷ đồng, tăng 1,8 lần so với năm 2019. Năm 2025, thành phố phấn đấu ngày lưu trú bình quân của du khách ước đạt 2,75 ngày, tăng 0,07 ngày so với năm 2019, trong đó ngày khách quốc tế lưu trú ước đạt 3 ngày, khách nội địa 2,53 ngày.

Cùng với hai kịch bản trên, ngành du lịch Đà Nẵng sẽ tập trung phát triển du lịch bền vững theo 5 định hướng trọng tâm gồm: quy hoạch định hướng phát triển; định hướng thị trường tăng tỷ lệ vào khách có khả năng chi trả cao và đa dạng hóa thị trường khách quốc tế; định hướng sản phẩm du lịch theo các nhóm chủ lực; định hướng về môi trường du lịch; định hướng về chất lượng dịch vụ - nguồn nhân lực...

THU HÀ

;
;
.
.
.
.
.