Hỗ trợ ít nhất 30 dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong năm 2021

.

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021.

Theo đó, thành phố sẽ đẩy mạnh truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực cho các đối tượng tham gia hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thành phố sẽ tổ chức ngày hội của các ngành, lĩnh vực gắn với triển lãm, cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm thu hút sự quan tâm của các nguồn quỹ, doanh nghiệp đối với các ý tưởng có tiềm năng phát triển. Bên cạnh đó, tổ chức các cuộc thi, giải thưởng về khoa học, sáng tạo và khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên, học sinh, lập trình viên… trên địa bàn thành phố và mở rộng phạm vi một số tỉnh, thành phố trong nước để tìm kiếm, hỗ trợ và kết nối mạng lưới khởi nghiệp. Đà Nẵng đặt mục tiêu trong năm 2021, hỗ trợ phát triển ít nhất 20 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và 10 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Về cơ sở vật chất - kỹ thuật, thành phố tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai xây dựng khu làm việc và đào tạo khởi nghiệp của thành phố; phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ lồng ghép triển khai đề án xây dựng Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tại Đà Nẵng; hoàn thiện không gian làm việc chung, không gian sáng chế, phòng thí nghiệm, cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại Trung tâm ươm tạo công nghệ cao Đà Nẵng; xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố (giai đoạn 2); triển khai nền tảng triển lãm thực tế ảo, tích hợp và vận hành trên hệ thống Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Về kết nối mạng lưới khởi nghiệp, thành phố khuyến khích thành lập các quỹ đầu tư khởi nghiệp, thu hút nguồn lực đầu tư đến Đà Nẵng. Về cơ chế chính sách, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; xây dựng đề án thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thông tin khoa học công nghệ trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm thông tin khoa học và công nghệ Đà Nẵng. Tổng kinh phí thực hiện đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021 hơn 6,2 tỷ đồng. UBND thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai thực hiện kế hoạch, tiếp nhận hồ sơ, xét chọn, tổ chức thẩm định, phê duyệt nội dung, kinh phí, phê duyệt đơn vị chủ trì thực hiện các nhiệm vụ và thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng theo kế hoạch.

KHANG NINH

;
;
.
.
.
.
.