Thu hồi đất bổ sung để triển khai nhiều dự án quan trọng

.

HĐND thành phố vừa ban hành Nghị quyết số 357/NQ-HĐND ngày 12-4-2021 thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2021; chủ trương chuyển mục đích sử dụng 7,4ha rừng trồng là rừng sản xuất sang mục đích khác của thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, thông qua danh mục 25 công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung năm 2021 với tổng diện tích khoảng 120ha, gồm: khu tái định cư phục vụ giải tỏa Khu công nghiệp Hòa Ninh, trạm bơm cuối tuyến đường Ông Ích Khiêm, xây dựng tuyến cống đường Lê Tấn Trung nối cống Thọ Quang- Biển Đông, mở rộng trung tâm logistics và kho bãi tại khu vực phía nam Trung tâm logistis cảng Đà Nẵng, mở rộng Trường Tiểu học An Phước, xử lý khớp nối hạ tầng kỹ thuật (vệt taluy) thuộc dự án Tuyến đường gom dọc đường sắt đoạn từ cầu vượt Hòa Cầm đến cầu Đỏ...

Thông qua danh mục 10 công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa bổ sung năm 2021 với tổng diện tích khoảng 52ha; trong đó, đất lúa gần 4ha và đất khác hơn 48ha, gồm: cụm công nghiệp Hòa Hiệp Bắc, cụm công nghiệp Hòa Khánh Nam, mạch 2 - đường dây 110kV Đại Lộc - Đà Nẵng, xử lý khớp nối hạ tầng kỹ thuật (vệt taluy) thuộc dự án Tuyến đường vành đai phía tây 2... HĐND thành phố chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng 7,4ha rừng trồng là rừng sản xuất sang mục đích khác để thực hiện dự án Xây dựng Trại tạm giam Công an thành phố Đà Nẵng, tại xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.