Hoàn thành thu hoạch lúa vụ đông xuân, năng suất cao hơn cùng kỳ

.

Ngày 10-5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin, hiện nông dân trên địa bàn thành phố đã hoàn thành thu hoạch lúa vụ đông xuân (tổng diện tích 2.543ha) với năng suất bình quân đạt hơn 68 tạ/ha, cao hơn vụ đông xuân năm ngoái (64 tạ/ha) đến 4 tạ/ha và cao nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, nhiều địa phương của huyện Hòa Vang có năng suất lúa bình quân cao kỷ lục như: xã Hòa Châu 74,06 tạ/ha, xã Hòa Nhơn 72,14 tạ/ha, xã Hòa Phước 71,6 tạ/ha, xã Hòa Tiến 70,77 tạ/ha...

Một điểm mới của vụ đông xuân năm nay là lịch thời vụ được triển khai muộn hơn mọi năm đến 8 ngày và khuyến khích gieo sạ các giống lúa có thời gian sinh trưởng trung, ngắn ngày, trong đó khuyến khích sử dụng các giống lúa mới có năng suất cao, chất lượng gạo thơm ngon.

Thống kê qua kết quả gặt, một số giống lúa mới có tiềm năng năng suất và chất lượng cao được cơ cấu vào sản xuất đều cho năng suất rất cao, nhất là giống lúa Hà Phát 3 cho năng suất bình quân 76 tạ/ha, VNR20 là 74 tạ/ha, J02 là 76,5 tạ/ha, Thiên ưu 8 là 72 tạ/ha,  HT1 là 71 tạ/h, ĐT100 là 72 tạ/ha, Đài thơm 8 là 72 tạ/ha...

Để đạt kết quả sản xuất lúa năng suất cao như trên, bên cạnh nguyên nhân có nhiều đợt lũ vào cuối năm 2020 làm đất tốt, giảm rất nhiều chuột phá hại, còn do sự phối hợp chặt chẽ, tích cực giữa các ngành chức năng với địa phương trong chỉ đạo sản xuất. Các địa phương và nông dân chấp hành nghiêm lịch thời vụ và sử dụng cơ cấu giống hợp lý cho từng vùng, bố trí một số giống lúa mới có năng suất cao vào sản xuất. Ngoài ra, công tác dự báo sâu bệnh hại cây trồng và hướng dẫn chăm sóc phòng trừ sâu bệnh kịp thời; công tác chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất được chú trọng...

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.