Ngày Quốc tế Hợp tác xã năm 2021: Cùng nhau xây dựng lại một thế giới tốt đẹp hơn

.

Ngày 2-7, Liên minh Hợp tác xã (HTX) thành phố Đà Nẵng cho biết, ngày Quốc tế HTX năm nay (ngày 3-7-2021) được Liên minh HTX quốc tế (ICA) lựa chọn với chủ đề “Cùng nhau xây dựng lại một thế giới tốt đẹp hơn”. Đây là dịp để các HTX trên toàn thế giới thể hiện sự đoàn kết, kiên cường và hỗ trợ khắc phục khó khăn do Covid-19 gây ra.

Tính đến nay, trên địa bàn thành phố có 130 HTX, liên hiệp HTX (trong đó có 6 HTX thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2021) với 9.383 thành viên, giải quyết việc làm cho 15.085 lao động tổng số vốn điều lệ 259,91 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu của các HTX đạt 128 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 3,15 tỷ đồng. Có 274 tổ hợp tác với 2.159 thành viên, tổng nguồn vốn kinh doanh 40,025 tỷ đồng, tổng giá trị tài sản 46,492 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 4.500 lao động...

Từ nay đến cuối năm 2021, Liên minh HTX thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành và quận, huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, HTX và thực hiện mục tiêu kép, vừa phải bảo đảm công tác phòng, chống Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường hơn nữa công tác hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX, trong đó, chú trọng công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng mô hình tổ chức và thành lập HTX kiểu mới; hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ liên kết, hợp tác xây dựng chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị từ khâu sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ xây dựng mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ cho vay đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực hoạt động của HTX...

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.