Triển khai báo cáo kết quả đấu thầu 6 tháng đầu năm 2021

.

ĐNO - Ngày 29-6, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, triển khai ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố về việc thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm thường xuyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021, sở đề nghị các sở, ban, ngành; các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án và UBND các quận, huyện triển khai công tác báo cáo đánh giá tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu trong 6 tháng đầu năm 2021.

Trong đó, tổng hợp chung kết quả thực hiện lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển và dự toán mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ...

Về báo cáo kết quả thực hiện đấu thầu qua mạng gồm kết quả thực hiện việc đăng tải thông tin trong đấu thầu; kết quả thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua mạng với số lượng các gói thầu thực hiện, giá trị trúng thầu, lĩnh vực đấu thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, số lượng gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng mà nhà thầu được ưu đãi trúng thầu, số lượng kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đã được đăng tải, số lượng gói thầu đấu thầu qua mạng bị hủy thầu và lý do hủy thầu.

Xác định tỷ lệ, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện đấu thầu qua mạng theo lộ trình đã quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT. Bên cạnh đó, đánh giá việc thực hiện hoạt động đấu thầu địa bàn, ngành, lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị theo từng nội dung nêu trên; đồng thời nêu, hạn chế, tồn tại; nguyên nhân cũng như việc giải quyết kiến nghị về đấu thầu…                                                                                                                                                                                                                                                         

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích