Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng tín dụng

.

Chiều 13-10, phát biểu tại cuộc họp thường kỳ quý 3-2021 của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Hồ Kỳ Minh ghi nhận NHCSXH thành phố đã tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương, hội đoàn thể nhận ủy thác triển khai tốt hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn; phòng, chống dịch hiệu quả, bảo đảm an toàn.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Covid-19 nên việc huy động nguồn vốn tại địa phương chưa đạt kế hoạch. Thời gian tới, NHCSXH cần tích cực giải ngân cho vay các chương trình tín dụng chính sách, đặc biệt tập trung cho vay trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19, trong đó có lao động ngành du lịch vay vốn để chuyển đổi ngành nghề, duy trì sản xuất kinh doanh...

Ban Đại diện HĐQT các phường, xã nhận ủy thác tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới cách thức hoạt động, nâng cao năng lực trong công tác quản lý, điều hành thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ đề ra; chủ động rà soát, đánh giá, nhận định những khó khăn, vướng mắc.

Theo thông tin tại hội nghị, doanh số cho vay 9 tháng năm 2021 của NHCSXH đạt 875 tỷ đồng với 17.854 lượt khách hàng vay vốn, doanh số thu nợ đạt 555 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách là 3.186 tỷ đồng, tăng gần 320 tỷ đồng so với năm 2020. Tổng dư nợ 3.180 tỷ đồng, đạt 94,2% kế hoạch, tăng 319 tỷ đồng so với năm 2020. Nợ quá hạn và nợ khoanh là 2,6 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,083% tổng dư nợ; trong đó, nợ quá hạn 2,5 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,82%/tổng dư nợ và nợ khoanh 45 triệu đồng, tỷ lệ 0,001%/tổng dư nợ.                    

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.