Hai công trình tại Đà Nẵng được trao giải bạc Giải thưởng Kiến trúc quốc gia

.

ĐNO - Hội Kiến trúc sư Việt Nam vừa công bố kết quả Giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2020-2021 với 5 giải vàng, 16 giải bạc và 27 giải đồng. Theo đó, thành phố Đà Nẵng có 2 công trình được trao giải bạc theo thể loại kiến trúc nhà ở - hạng mục nhà ở nông thôn.

Ban tổ chức Giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2020-2021 trao giải bạc đến các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Hội Kiến trúc sư Việt Nam
Ban tổ chức Giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2020-2021 trao giải bạc đến các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Hội Kiến trúc sư Việt Nam

Cụ thể là công trình “Nhà mệ Loan” tại quận Hải Châu của Kiến trúc sư Huỳnh Tuấn Huy và công trình khách sạn The Code, quận Sơn Trà của các kiến trúc sư Hồ Mộng Long, Nguyễn Văn Đông Minh.

Giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2020-2021 đề cao tinh thần “Khai thác bản địa - kết nối công nghệ” nhằm tạo môi trường sống thích ứng tốt nhất cho người sử dụng mỗi vùng, miền, địa phương. Qua đó, đề cao trách nhiệm của kiến trúc sư đối với văn hóa và xã hội bản địa, thúc đẩy phát triển kiến trúc ứng dụng công nghệ tiên tiến, hướng tới tương lai.

Công trình kiến trúc
Công trình kiến trúc "Nhà mệ Loan" tại quận Hải Châu. Ảnh: Hội Kiến trúc sư Việt Nam
Công trình kiến trúc khách sạn The Code tại quận Sơn Trà được vinh danh giải bạc. Ảnh: Hội Kiến trúc sư Việt Nam
Công trình kiến trúc khách sạn The Code tại quận Sơn Trà. Ảnh: Hội Kiến trúc sư Việt Nam

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.