Vay vốn ưu đãi đầu tư bảo vệ môi trường

.

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có thông báo về việc cho các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư bảo vệ môi trường vay vốn với lãi suất ưu đãi 3,6%/năm, cố định trong suốt thời gian vay (tối đa 5 năm) của Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố trong năm 2022. Số tiền cho vay tối đa 70% tổng mức đầu tư dự án nhưng không quá 2,2 tỷ đồng đối với một dự án và không quá 4,5 tỷ đồng đối với một chủ đầu tư.

Các lĩnh vực cho vay gồm: các hạng mục đầu tư về kiểm soát ô nhiễm (xử lý chất thải rắn sinh hoạt; xử lý nước thải sinh hoạt; xử lý không khí và tiếng ồn, chất thải y tế; xử lý bụi, khí thải từ nhà máy sản xuất thép, xi-măng, chế biến thủy sản; xử lý bùn thải); đầu tư dịch vụ xử lý môi trường (đầu tư trang thiết bị thu gom, vận chuyển chất thải rắn, thu gom nước thải ven biển); sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm từ hoạt động tái chế, các sản phẩm thay thế; các dự án phát triển làng nghề, cơ sở sản xuất thuộc ngành nghề được khuyến khích; hệ thống quan trắc môi trường nước, không khí; triển khai công nghệ thân thiện môi trường, sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, sản xuất năng lượng tái tạo.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích