Dự báo chính xác tình hình kinh tế thành phố

.

Ngày 4-3, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì họp UBND thành phố thường kỳ nhằm xem xét, thông qua một số tờ trình có nội dung liên quan đến công tác điều chỉnh giá đất đền bù giải tỏa một số dự án trên địa bàn; tiến độ triển khai các công trình trọng điểm, động lực; kế hoạch tu bổ, phục hồi công trình văn hóa; hoàn thiện nội dung các tờ trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố sắp tới.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì họp UBND thành phố thường kỳ vào sáng 4-3. Ảnh: KHÁNH HÒA
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì họp UBND thành phố thường kỳ vào sáng 4-3. Ảnh: KHÁNH HÒA

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho rằng, tình hình kinh tế thành phố trong hai tháng đầu năm có nhiều tín hiệu tích cực. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên toàn địa bàn ước đạt gần 25% so với kế hoạch đề ra, trong đó, thu nội địa đạt gần 26%. Trên cơ sở này, yêu cầu Cục Thuế và Sở Tài chính phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách cũng như “sức khỏe” của kinh tế thành phố. Qua đó, bảo đảm mục tiêu thu ngân sách và tăng trưởng kinh tế 6-7% vào cuối năm 2022.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp Văn phòng UBND thành phố nhanh chóng hoàn thiện các tờ trình được cuộc họp thông qua. Đồng thời yêu cầu một số quận, huyện nhanh chóng rà soát, trình UBND thành phố xem xét những vấn đề liên quan đến danh mục các dự án có thu hồi đất và các dự án có thu hồi đất lúa.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện công tác thu hồi dự án công trình rạp xiếc (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ), trình UBND thành phố bảng giá đất đối với các tuyến đường trong các khu công nghiệp trên địa bàn; Sở Giáo dục và Đào tạo nhanh chóng thực hiện Đề án sữa học đường; Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện đề án xã hội hóa để có cơ sở kêu gọi các dự án, danh mục công trình đầu tư trung hạn; Sở Tư pháp rà soát và đề xuất hướng giải quyết đối với việc cấp giấy khai sinh, lệ phí đối với việc đăng ký thường trú cho trẻ em; Sở Nội vụ đôn đốc thực hiện đề xuất quy định chế độ đối với cán bộ không chuyên trách, cán bộ ở thôn, tổ…

Đối với công tác phòng, chống dịch, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu Sở Y tế xây dựng và trình phương án phòng, chống dịch trên cơ sở dự báo đạt đỉnh dịch trong tháng 3-2022; Sở Du lịch phối hợp Sở Y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch khi mở cửa trở lại các hoạt động du lịch...

Tại cuộc họp, liên quan đến công tác phòng, chống dịch, Sở Tài chính có báo cáo về cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị sự nghiệp công lập không bảo đảm kinh phí chi trả lương cho người lao động do ảnh hưởng bởi dịch bệnh và chính sách hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn thành phố; giảm 50% giá cho thuê văn phòng tại Khu Công viên phần mềm; giảm giá thuê mặt bằng đối với các tiểu thương kinh doanh tại các chợ…

KHÁNH HÒA

;
;
.
.
.
.
.