Kinh tế

Hủy quyền sử dụng nhà đất đối với Công ty TNHH Minh Hưng Phát

14:02, 12/05/2022 (GMT+7)

ĐNO - UBND thành phố vừa ban hành quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty TNHH Minh Hưng Phát tại số 47 Nguyễn Thái Học, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 599724 được UBND thành phố Đà Nẵng cấp sổ hồng ngày 4-5-2010 cho Công ty TNHH Minh Hưng Phát thuộc thửa đất số 14, tờ bản đồ số 21 có diện tích thửa đất là 159,3 m2, mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài.

Nguồn gốc sử dụng của thửa đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Hiện trên thửa đất này đang có căn nhà hai tầng.

Lý do hủy sổ hồng theo số BA 599724 đã cấp cho Công ty TNHH Minh Hưng Phát là thực hiện thu hồi tài sản là nhà, đất theo Bản án số 158/2020/HSPT ngày 12-5-2020 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội và Bản án số 20/2020/HSST ngày 13-1-2020 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Trước đó vào năm 2019, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra việc chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010-2016. Trong đó, nhà đất số 47 Nguyễn Thái Học thuộc sở hữu Nhà nước do Công ty Quản lý nhà quản lý, ký hợp đồng cho Công ty TNHH Minh Hưng Phát thuê sử dụng theo chủ trương của UBND thành phố.

Ngày 7-9-2009, UBND thành phố Đà Nẵng đồng ý chủ trương bán và chuyển quyền sử dụng toàn bộ nhà đất tại địa chỉ này cho Công ty TNHH Minh Hưng Phát mà không qua đấu giá. UBND thành phố đã đồng ý cho phép áp dụng hệ số sinh lợi về đất đối với thửa đất số 47 Nguyễn Thái Học là 1,4.

Tuy nhiên sau đó, Công ty TNHH Minh Hưng Phát xin xem xét cho áp dụng hệ số sinh lợi về đất xuống còn 1,2 và được UBND thành phố đồng ý.

Tổng giá trị nhà đất này được tính là 4,268 tỷ đồng. Công ty TNHH Minh Hưng Phát còn được giảm 10% trên tổng số tiền sử dụng đất nên chỉ nộp tiền vào ngân sách Nhà nước 3,851 tỷ đồng. 

NAM PHƯƠNG

.