Kinh tế

Điều chỉnh đầu tư công trình tuyến đường Trương Định - Lê Văn Thứ

08:39, 12/05/2022 (GMT+7)

UBND thành phố đã phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Tuyến đường nối từ Trương Định đến Lê Văn Thứ (đoạn từ Trương Định đến Trường THCS Nguyễn Chí Thanh)”. Cụ thể, điều chỉnh về quy mô đầu tư xây dựng; bổ sung kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng; điều chỉnh, bổ sung thiết kế, dự toán hạng mục giao thông; bổ sung kinh phí đo vẽ bản đồ địa chính TL 1/500 phục vụ đền bù giải phóng mặt bằng; định vị cắm mốc.

Theo đó, công trình được điều chỉnh phê duyệt với tổng mức đầu tư 14,4 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Việc điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật nhằm đầu tư xây dựng hoàn thiện các hạ tầng kỹ thuật cho tuyến đường nối từ Trương Định đến Lê Văn Thứ (đoạn từ Trương Định đến Trường THCS Nguyễn Chí Thanh) để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân trong khu vực; bảo đảm vệ sinh môi trường, đồng bộ khớp nối, hoàn thiện hạ tầng với các khu dân cư lân cận. Việc điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng cũng nhằm phù hợp với thực tế, hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý theo quy định hiện hành, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định. Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý.

TRIỆU TÙNG

.