Kinh tế

Lồng ghép kinh tế tuần hoàn vào phát triển đô thị

08:50, 11/05/2022 (GMT+7)

Ngày 10-5, tại Đà Nẵng, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Bộ Xây dựng) phối hợp Tổ chức Friedrich Ebert Stiftung (FES) tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Kinh tế tuần hoàn, yếu tố chính để phát triển đô thị bền vững Việt Nam” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà quản lý đến từ các thành phố trong nước.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý đã tìm hiểu, nắm bắt khái niệm, kiến thức liên quan đến kinh tế tuần hoàn; khuôn khổ pháp lý về kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam, các điều kiện chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn... cũng như trao đổi các mô hình, kinh nghiệm về kinh tế tuần hoàn. Hội thảo là hoạt động nền tảng, tạo điều kiện thuận lợi để sắp đến Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Tổ chức Friedrich Ebert Stiftung (FES) tại Việt Nam cùng các chuyên gia trong nước, quốc tế đồng hành thành phố xây dựng lộ trình lồng ghép kinh tế tuần hoàn vào chiến lược, kế hoạch phát triển đô thị.

HOÀNG HIỆP

.