Xây dựng chợ điểm ven sông Hàn và bờ đông phục vụ du lịch

.

UBND thành phố vừa phê duyệt Đề án Nghiên cứu đề xuất hình thành một số chợ điểm phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2050.

Theo đó, đến năm 2030, thành phố sẽ hình thành hệ thống chợ điểm phục vụ du lịch hiện đại mang bản sắc riêng của đô thị phát triển ở Việt Nam, bảo đảm cung cấp hàng hóa dịch vụ dân sinh và sản phẩm du lịch đặc thù đưa Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm thương mại, du lịch của đất nước; góp phần thúc đẩy thương mại và nhất là du lịch thực sự trở thành ngành mũi nhọn, có đóng góp cao trong cơ cấu GRDP của thành phố.

Đến năm 2050, xây dựng hệ thống chợ điểm phục vụ du lịch đẳng cấp, hiện đại nhưng vẫn mang bản sắc riêng đặc thù của đô thị phát triển ở Việt Nam; hoàn thành sứ mệnh cung cấp hàng hóa dịch vụ cho người dân và sản phẩm du lịch đặc thù để Đà Nẵng trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ có sức cạnh tranh cao; điểm đến hàng đầu dành cho du khách với dịch vụ du lịch cao cấp, có bản sắc riêng, thân thiện với môi trường; là trung tâm du lịch của châu Á và trung tâm tổ chức hội nghị, sự kiện, lễ hội mang tầm khu vực và quốc tế.

Cụ thể, đến năm 2030, hình thành hệ thống chợ điểm phục vụ du lịch với 11 chợ được lựa chọn, nhưng tập trung chủ yếu là khu vực ven sông Hàn và bờ đông (ven biển Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn): chợ Hàn, chợ Cồn, chợ Bắc Mỹ An và chợ An Hải Bắc..., bảo đảm thỏa mãn các tiêu chí của chợ điểm phục vụ du lịch; thực hiện chức năng chợ dân sinh và điểm phục vụ du lịch theo hướng hiện đại.

Trong đó, hoàn thành cải tạo hay nâng cấp 7 chợ điểm phục vụ du lịch, xây dựng mới 5 chợ, xây dựng thương hiệu cho 5 chợ vào năm 2025 và 6 chợ còn lại vào năm 2030, xây dựng chiến lược sản phẩm cho 7 chợ vào năm 2025 và 4 chợ còn lại vào năm 2030, phát triển nguồn nhân lực theo hướng chuyên nghiệp cho 5 chợ vào năm 2025 và 6 chợ còn lại vào năm 2030.

Đến năm 2050, hình thành thêm 2 chợ điểm phục vụ du lịch (chợ Nại Hiên, chợ hải sản), trong đó tập trung nâng cấp, xây dựng, sữa chữa, xây dựng chiến lược sản phẩm và phát triển nguồn nhân lực cho 2 chợ này, nâng tổng hệ thống chợ điểm phục vụ du lịch với 13 chợ.

Trước mắt, Đà Nẵng đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa với vai trò là trụ cột trong giai đoạn 2021-2025, chú trọng phân đoạn khách là người dân bản địa và du khách; tiếp đó là quan tâm phát triển thị trường khách quốc tế cho giai đoạn 2026-2030…

Nguồn kinh phí thực hiện xây dựng chợ điểm phục vụ du lịch của thành phố được sử dụng từ nguồn ngân sách Nhà nước, huy động từ tiểu thương đóng góp và các nguồn huy động hợp pháp khác để triển khai đề án.

QUỲNH TRANG

;
;
.
.
.
.
.