Từ ngày 1-8, toàn bộ các tuyến cao tốc chỉ thu phí tự động không dừng

.

Ngày 17-7, Sở Giao thông vận tải cho biết, thực hiện chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về thu phí điện tử đồng bộ trên toàn quốc kể từ ngày 1-8-2022 (trong đó, thu phí hoàn toàn tự động đối với tất cả các tuyến đường cao tốc), Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam xây dựng phương án phân luồng, tổ chức giao thông bảo đảm trật tự, an toàn, kết nối liên thông để triển khai chủ trương chỉ duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều xe chạy tại các trạm thu phí.

Đồng thời, triển khai thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng  (ETC) trên toàn bộ các tuyến cao tốc do địa phương quản lý theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.