Xử lý các tàu không đủ điều kiện khai thác hải sản đang neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang

.

ĐNO - Văn phòng UBND thành phố ban hành Thông báo số 364/TB-VP ngày 12-7-2022 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan xử lý dứt điểm các tàu không đủ điều kiện khai thác hải sản đang neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang, hoàn thành chậm nhất cuối tháng 8-2022.

Thông báo số 364/TB-VP nêu: sau tháng 8-2022 nếu xảy ra tình trạng không có nơi trú ẩn cho tàu thuyền đang đánh bắt hải sản khi gặp thiên tai hoặc khi có tàu thuyền xảy ra cháy nổ tại khu vực neo đậu thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan hoàn toàn chịu trách nhiệm.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nghiêm công tác đăng ký, đăng kiểm và cấp giấy phép khai thác thủy sản đúng quy định; rà soát phương tiện tàu thuyền đánh cá xa bờ; có kế hoạch bảo đảm thông tin liên lạc giữa người điều khiển phương tiện và cơ quan quản lý Nhà nước; tổ chức cho ngư dân sản xuất theo mô hình tổ, đội khai thác hải sản; khai thác hiệu quả hoạt động hệ thống giám sát tàu cá, cung cấp kịp thời các thông tin về vị trí tàu cá để phối hợp giải quyết tốt các vấn đề có liên quan.

Ngoài ra, Thông báo số 364/TB-VP có nêu UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải có giải pháp phòng chống sạt lở tại các công trình giao thông; phối hợp với UBND quận Sơn Trà rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, rơi đá trên núi Sơn Trà và có kế hoạch xử lý bảo đảm an toàn, báo cáo UBND thành phố trong tháng 7-2022.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức triển khai nâng cấp kè biển tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp (dài 1.255 m); nâng cấp đập dâng An Trạch và Hà Thanh; nạo vét các sông, suối, hồ chứa lớn và chỉnh trị, khôi phục dòng chảy các sông trên địa bàn thành phố để bảo đảm an toàn công trình, nâng cao khả năng tiêu thoát lũ.

Đối với Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, khắc phục tình trạng còn nhiều khu vực trên địa bàn thành phố chưa được phủ sóng mạng vô tuyến, phủ sóng mạng 4G để truyền tải và cập nhật thông tin kịp thời đến từng địa phương, người dân, nhằm chủ động ứng phó sự cố khi thiên tai xảy ra. Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả thực hiện việc rà soát, khắc phục nói trên về UBND thành phố trong tháng 8-2022.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.