.

Đà Nẵng quảng bá du lịch MICE tại hai đầu đất nước

.

Trong hai ngày 2 và 4-7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng tổ chức chương trình “Quảng bá Du lịch MICE Đà Nẵng” và giới thiệu các gói khuyến mãi dành cho mùa du lịch thấp điểm tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Trong chương trình quảng bá lần này, Đà Nẵng giới thiệu về sự phát triển hạ tầng cũng như các sản phẩm du lịch đặc trưng để các doanh nghiệp Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có sự tiếp cận tốt hơn đối với hoạt động du lịch của thành phố, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp địa phương.

Chương trình “Quảng bá Du lịch MICE Đà Nẵng” còn đẩy mạnh việc giới thiệu các gói khuyến mãi du lịch nằm trong chương trình kích cầu du lịch Đà Nẵng 2014 với khoảng 90 đơn vị kinh doanh du lịch tại Đà Nẵng tham gia. Chương trình kích cầu du lịch Đà Nẵng cung cấp khoảng 20.000 phiếu giảm giá với các mức từ 5% - 50% cho các dịch vụ du lịch, trong đó có hơn 10 sản phẩm du lịch mới. Các doanh nghiệp tham gia kích cầu cam kết về chất lượng dịch vụ đối với các gói khuyến mãi này.

HOÀNG HÂN
 

;
.
.
.
.
.