Kết luận thanh tra 4 trường học: Chưa công khai đầy đủ đối tượng được miễn, giảm các khoản thu

.

Sở GD-ĐT thành phố vừa công bố kết luận thanh tra công tác tuyển sinh và các khoản thu đầu năm học 2019-2020 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Trường THPT Nguyễn Trãi, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Trường tiểu học, THCS và THPT Sky-line.

Theo đó, về công tác tuyển sinh, tuy cả 4 trường đều thực hiện đúng quy định, song vẫn tồn tại một số hạn chế. Cụ thể, tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, nhà trường cho nhập học 2 trường hợp khi chưa có bản chính học bạ THCS là chưa đúng quy định.

Trường THPT Nguyễn Trãi vẫn còn 3 học sinh không rõ lý do không nộp hồ sơ nhập học. Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, qua các loại hồ sơ nhà trường đã cung cấp, không thể hiện việc tổ chức kiểm tra các thông tin liên quan đến điểm xét tuyển của thí sinh như xếp loại học lực và hạnh kiểm các năm học THCS theo quy định. Đối với Trường tiểu học, THCS và THPT Sky-line, việc ban hành quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký không đúng thẩm quyền quy định; kế hoạch tuyển sinh của trường có phương thức tuyển sinh thi tuyển và chưa được Sở GD-ĐT duyệt trước khi thực hiện tuyển sinh là không đúng quy định.

Về các khoản thu đầu năm học, ngoài việc công khai cụ thể các khoản thu đầu năm học theo quy định hiện hành; công khai chế độ miễn, giảm học phí, hồ sơ thực hiện miễn, giảm; cập nhật kịp thời các khoản thu vào Kho bạc Nhà nước để quản lý, sử dụng…, các trường cũng tồn tại một số khuyết điểm. Cụ thể, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn chưa thông báo cụ thể đối tượng miễn, giảm, hồ sơ thực hiện miễn, giảm cho học sinh, cha mẹ học sinh; trong tháng 9-2019, trường chưa cập nhật thu - chi phát sinh vào sổ quỹ tiền mặt để theo dõi.

Tại Trường THPT Nguyễn Trãi, thông báo của trường giảm 50% học phí đối với đối tượng hộ cận nghèo là không đúng chế độ miễn giảm theo quy định tại Nghị quyết số 244/2019/NQ- HĐND ngày 11-7-2019 của HĐND thành phố (hộ cận nghèo được giảm 90% học phí). Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền chưa thông báo các đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập; việc giảm 50% học phí đối tượng thuộc hộ cận nghèo không đúng chế độ miễn, giảm theo quy định…

Đối với Trường tiểu học, THCS và THPT Sky-line, theo kết luận thanh tra, tên gọi các khoản thu theo quy định trên bảng công khai các khoản thu của nhà trường chưa đúng quy định. Trách nhiệm để xảy ra các hạn chế trong công tác tuyển sinh và các khoản thu đầu năm học 2019-2020 đã nêu trên thuộc về Hiệu trưởng nhà trường.

AN NHIÊN

;
;
.
.
.
.
.